Przykładowy news

To jest przykładowy news, który można zmienić lub dodać z poziomu naszego CMS'a. To jest przykładowy news, który można zmienić lub dodać z poziomu naszego CMS'a. 

Więcej >
Oferta

Firma nasza, działa od 1985 roku, proponując wszelkie usługi z zakresu ochrony środowiska wodnego. Zakład nasz świadczy pełen zakres usług  we wspomnianej dziedzinie (hydrochemia, hydrobiologia, zanieczyszczenie wód, technologia wody i ścieków), w tym consultingowych. Wykonujemy pełen zakres analiz przewidzianych przy badaniu ścieków, wody do picia i wody dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Analizujemy skład ścieków odpro-wadzanych do wód powierzchniowych, gruntu i kanalizacji, badamy wody gruntowe. Laboratorium nasze wykonuje również analizy innych elementów środowiska np. osadów dennych, osadów ściekowych oraz gleb. W każdym materiale biologicznym oznaczamy zawartość metali ciężkich i środków ochrony roślin. Stosujemy metodyki zalecane przez Polskie Normy lub przez stosowną literaturę.

ZAWSZE I W KAŻDYM WYPADKU UZYSKIWANE WYNIKI BADAŃ SĄ WŁASNOŚCIĄ ZLECENIODAWCY I NIE UDOSTĘPNIAMY ICH INNYM INSTYTUCJOM.

Wyniki nasze są równoprawne z uzyskiwanymi w innych laboratoriach wyspecjalizowanych. Ceny za usługi są niższe niż w firmach konkurencyjnych oparte na cenniku ogłoszonym przez Min. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, ponad to mogą być negocjowane, szczególnie w przypadku umów długoterminowych i badaniach większych serii prób. W przypadku zawarcia umowy na dłuższy okres czasu , ceny są obniżone nawet o 40%.

Oczekujemy od Państwa propozycji współpracy, liczymy na kontakt w każdym przypadku powstania problemów z zakresu wspomnianej powyżej problematyki.

Zakład Badania Wód i Ścieków jako laboratorium badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr 1237, a także wdrożony system zarządzania jakością wg. ISO 9001.2002

Z poważaniem Jacek Kubiak